Help werkende vaders aan de luier

Het blijkt voor werkende vaders nogal lastig te zijn om zorgtaken voor hun kind op zich te nemen. In de praktijk maken ze weinig gebruik van de bestaande regelingen. Blijkbaar is de algemene gedachte in ‘geëmancipeerd’ Nederland anno 2011 nog steeds dat de zorg voor het kind vooral bij de moeders ligt. Zo blijkt uit eerder onderzoek van het Kenniscentrum E-Quality in samenwerking met FNV Bondgenoten.

15 september 2011 | Door redactie

In het bericht ‘Nederlandse vaders krijgen langer verlof’ heeft u al kunnen lezen dat Nederlandse vaders het in vergelijking met de rest van de Europese vaders moeten stellen met een schamele twee dagen kraamverlof. Na deze twee dagen moeten ze gewoon weer aan de slag. Ook met de verlenging van het kraamverlof van twee naar vijf dagen volgens het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, is het natuurlijk nog steeds geen vetpot.
Volgens het kenniscentrum E-Quality zouden vaders twee weken vrij moeten krijgen. Daarnaast zou de overheid volgens het kenniscentrum ook een steentje kunnen bijdragen door de openingstijden van consultatiebureaus, crèches en overheidsloketten te verruimen.

Werktijden aanpassen

Het aanpassen van de werktijden blijkt in de praktijk vooral voor vrouwen weggelegd te zijn. Terwijl 60% van de vrouwen na de bevalling minder gaat werken, blijft 90% van de vaders evenveel uren werken als vóór het vaderschap. De verruiming van de Wet aanpassing arbeidstijden (WAA) en Wet arbeid en zorg (WAZO) zal misschien wel echt iets voor de werkende vaders kunnen betekenen. Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Een beetje variatie in de Arbeidstijden krijgen medewerkers hiermee meer mogelijkheden om hun arbeidstijden aan te passen. Daarnaast zal ook Het Nieuwe Werken vaders meer mogelijkheden bieden om hun werk beter af te stemmen op hun privésituatie.  

Behoeften en wensen

Heeft u werkende vaders binnen uw team, probeer hen dan zo goed mogelijk tegemoet te komen in hun wensen. Op die manier maakt u het voor uw medewerkers ook een stuk aantrekkelijker om voor uw organisatie te (blijven) werken. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan de mogelijkheid om zelf werktijden en vakantiedagen in te kunnen delen. Ook schuiven met werkuren, thuiswerken en deeltijdwerken staan hoog op vaders verlanglijst.