Hogere boetes bij overtreding van Arbowet

Natuurlijk weet u dat het belangrijk is om u aan de regels van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet te houden. Niet alleen voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers, maar ook omdat u zo hoge boetes van de Arbeidsinspectie voorkomt. Let hier dan ook goed op, zeker omdat de boetes bij overtredingen van deze wetten begin dit jaar verhoogd zijn.

17 januari 2011 | Door redactie

Per 1 januari is er een wijzing in de boetes bij overtredingen van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Per sanctiepunt – maat voor de zwaarte van de overtreding – is de boete met 15% verhoogd naar
€ 29. Als de Arbeidsinspectie in uw organisatie omstandigheden tegenkomt die in strijd zijn met één van deze twee wetten, krijgt u dus een hogere boete dan in 2010. De hoogte van de boete hangt samen met de omvang van uw organisatie en de ernst van de overtreding. Op de website van het Openbaar Ministerie kunt u zien hoeveel sanctiepunten u krijgt voor de verschillende overtredingen.

Strafrechtelijke vervolging

Voor overtredingen van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet geldt in de meeste gevallen de bestuursrechtelijke regelgeving. Dit wil zeggen dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt en u niet strafrechtelijk vervolgd wordt. Er zijn een aantal gevallen waarvoor u wel strafrechtelijk vervolgd kunt worden. Het gaat dan om ernstige incidenten, zoals:

  • ongevallen waarbij derden betrokken zijn;
  • situaties waarbij gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen;
  • een overtreding waarvoor u eerder bestraft bent;
  • het negeren van een bevel tot het staken van de werkzaamheden;
  • kinderarbeid, waarbij het kind een ernstig ongeval krijgt;
  • alle gevallen waarin u redelijkerwijze moet weten dat u uw werknemers in gevaar brengt.

Houd u dus aan de regels van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Dat bespaart u een hoop problemen en geld.