HR-budget gaat voornamelijk naar opleidingen

HR-afdelingen die een eigen budget tot hun beschikking hebben, geven het grootste deel daarvan uit aan opleidingen. Aan competentie- en performancemanagement wordt veel minder geld uitgegeven. Dat blijkt uit HR Trends 2013-2014, het jaarlijkse onderzoek onder in- en externe HR-professionals naar de beloning en inhoud van de HR-functie.

31 oktober 2013 | Door redactie

Niet iedere HR-afdeling beschikt over een eigen budget voor het inkopen van HR-diensten. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (45,2%) heeft een eigen budget. Wie een eigen budget heeft, besteedt dat voor het grootste deel aan opleidingen (96%). Andere HR-diensten waarvoor het budget wordt gebruikt:

  • arbodienstverlening (95%);
  • juridische dienstverlening/advisering (88%);
  • werving- en selectiebureaus (81%);
  • coachingstrajecten (76%);
  • psychologisch advies, testen en assessments (75%);
  • re-integratiediensten (65%);
  • organisatieadvies (64%);
  • salarisadministratie (57%);
  • personeelsadministratie (37%).

Talentmanagement staat hoog op de agenda

Performancemanagement en competentiemanagement staan nog niet hoog op de beleidsagenda van de HR-professional. Van de HR-professionals verwacht 9% een systeem van performancemanagement te zullen invoeren. Het opzetten van nieuw opleidingsbeleid staat hoger op de agenda: volgend jaar denkt 29% van de ondervraagden hiermee aan de slag te gaan. Het ontwikkelen van talenten bij bestaande medewerkers heeft prioriteit. Ruim driekwart van de HR-deskundigen denkt hier in 2014 werk van te maken. Hoewel talentmanagement hoog op de agenda staat, komt de HR-professional hier – door de dagelijkse werkpraktijk – lang niet altijd aan toe. Vorig jaar verwachtte nog 47% aan talentmanagement te kunnen doen, maar denkt 38% daar nu werkelijk aan toe te komen.