Hulp voor Europese arbeidsmigranten

Komen er binnenkort arbeidsmigranten uit Europa in uw organisatie werken, dan kunt u hen wijzen op de brochure ‘Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten’. Deze brochure is recent geactualiseerd en staat vol met basisinformatie voor migranten. De brochure is beschikbaar in diverse Europese talen.

9 september 2013 | Door redactie

In de brochure ‘Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten’ staat informatie over het wonen en werken in Nederland. Ook staan er veel links in naar websites met aanvullende informatie. Europese arbeidsmigranten hebben zo alle informatie over een verblijf in Nederland bij de hand. De brochure is beschikbaar in verschillende talen.

Rechten en plichten van werknemers uitgelegd

Migranten kunnen in de brochure lezen of ze zich moeten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en hoe ze een zorgverzekering moeten afsluiten. De migranten kunnen ook zien wat hun rechten en plichten als werknemer zijn. Zo staat er beschreven dat een werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Verder kunnen migranten lezen over arbeidstijden, het minimumloon en de belastingsaangifte.

Afwijkende regels voor Kroaten, Bulgaren en Roemenen

Let u erop dat voor migranten uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië voorlopig nog andere regels gelden. U heeft voor deze Europeanen een tewerkstellingsvergunning nodig voordat ze in Nederland mogen werken. Voor Roemenen en Bulgaren is dit tot 1 januari 2014 het geval. Voor Kroatische werknemers is voorlopig tot 1 juli 2015 een tewerkstellingsvergunning vereist. Daarna kan deze periode met nog maximaal vijf jaar worden verlengd.