Beoordelen volgens het WAKKER-principe

31 mei 2013 Door redactie

Als u een leidinggevende ondersteunt bij functionerings- en beoordelingsgesprekken, is het belangrijk om deze gesprekken zo objectief mogelijk te voeren. Zelfs als u de gesprekken met z’n tweeën doet, kunnen er beoordelingsfouten optreden. De objectiviteit bij functionerings- en beoordelingsgesprekken kunt u vergroten door het WAKKER-principe aan te houden.

Goed observeren is erg belangrijk tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. Als u de gesprekken gezamenlijk voert, moet u er bovendien voor zorgen dat u dezelfde normen hanteert en het onderling eens bent over het oordeel. Anders krijgt een medewerker twee verschillende boodschappen te horen en dat kan erg verwarrend zijn. Vooroordelen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken kunt u tot een minimum beperken door het WAKKER-principe aan te houden. Dit is een methode om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen over het gedrag en de competenties van een werknemer.

Aandachtspunten bij beoordelen

Het WAKKER-principe betekent dat u bij een functionerings- of beoordelingsgesprek het volgende stappenplan aanhoudt:

  • Waarnemen: observeer het concrete, feitelijke gedrag van de medewerker. Wat doet en zegt hij en wat doet en zegt hij niet?
  • Aantekeningen maken: schrijf uw waarnemingen op, zodat u deze nog eens kunt teruglezen.
  • Klasse bepalen: koppel het gedrag van de medewerker aan de competenties die voor de functie van belang zijn.
  • Kwantificeren: maak onderscheid tussen uw observaties en de verschillende niveaus van vereiste competenties en hang hier een score aan.
  • Evalueren: bespreek de beoordeling met de leidinggevende.
  • Rapporteren: bespreek de conclusies met de medewerker en neem deze op in het verslag.

Beschrijf dus altijd eerst het concreet waargenomen gedrag en geef pas na afloop daarvan een waardering. Bepaal welke beloning (in de vorm van een periodiek of salarisschaal) bij het functioneren hoort en welk niveau de medewerker uiteindelijk moet behalen. Geef ook aan binnen welke termijn de werknemer dat niveau moet hebben bereikt.
Meer handige tips vindt u in de checklist Een goed functionerings- of beoordelingsgesprek voeren.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar