Arbodienst moet privacy werknemer respecteren

18 juli 2013 Door redactie

Arbodienstverleners verstrekken soms medische gegevens van zieke werknemers aan werkgevers. Dit blijkt uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mag een werkgever deze informatie helemaal niet in handen krijgen, omdat dit in strijd is met de privacy van de werknemer. U mag wel gegevens ontvangen over bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft onderzoek gedaan bij twee arbodienstverleners naar de verwerking van medische gegevens van zieke werknemers. Het onderzoek vond plaats bij een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf. De arbodienstverleners bleken medische gegevens te verstrekken aan de werkgevers. Het ging om gegevens die niet noodzakelijk waren voor de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemers. De informatieverstrekking was daarom in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het bericht ‘Verzuimbedrijven vergeten privacy wel eens’ kon u al lezen dat verzuimbedrijven vaker de privacy van de zieke werknemer schenden, bijvoorbeeld door hem te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Spreek met arbodienst af wat u onder ogen krijgt

U kunt met de arbodienst afspraken maken over wat zij voor informatie verstrekken. Zij mogen u informatie geven over onder meer de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachte duur van het verzuim. U kunt de arbodienst bijvoorbeeld vragen om in de terugkoppeling in een percentage uit te drukken wat de belastbaarheid is van de werknemer (dus zonder de medische oorzaak te noemen). Op basis van die rapportage kunt u dan verder met de re-integratie terwijl de privacy van de zieke werknemer wordt gerespecteerd.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het recht om vergeten te worden
    • Videocollege 7 minuten

    Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt...

Heeft u een vraag over Privacy op het werk?

Jan Pieter Schuitema

IT-jurist

IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar