Uniformering loonbegrip nog even op de plank

12 maart 2010 Door redactie

Voorlopig gaat het nog wel even duren voordat er één uniform loonbegrip komt. De Tweede Kamer heeft namelijk besloten dat het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken te controversieel is om in deze demissionaire kabinetsperiode in behandeling te nemen. Pas als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd komt het onderwerp weer op de agenda.

Volgens de regering zou de uniformering van het loonbegrip u een enorme administratieve lastenverlichting opleveren. In ieder geval moest het ervoor zorgen dat het loonstrookje begrijpelijker zou worden voor werknemers. De uniformering houdt namelijk in dat diverse grondslagen voor premies, belastingen en aftrekposten gelijkgetrokken worden. Verder veranderen hierdoor een groot aantal fiscale aftrekposten en premies. Dit heeft u al eerder kunnen lezen in Salaris Rendement. Het uniforme loonbegrip zou op z'n vroegst in 2011 ingaan, maar dat gaat nu in ieder geval niet lukken. De voorwaarde voor de introductie van het nieuwe loonbegrip in 2011 was dat er uiterlijk in juni 2010 volledige duidelijkheid zou zijn voor werkgevers, Belastingdienst en softwareleveranciers. De kabinetsval gooit nu roet in het eten.

Walvis heeft al veel geüniformeerd

Door de wet Walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten) zijn de laatste jaren al veel loonbegrippen in de sociale verzekeringswetten verdwenen. Het uniforme loonbegrip moet hierin de laatste slag maken.