Meer inzicht in leerniveau met NLQF

26 augustus 2013 Door redactie

Met het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) kunt u het niveau van publieke en private opleidingen vergelijken. Dit kan u helpen bij het inkopen van opleidingen en trainingen en bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kwalificaties van een sollicitant. Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. Opleidingen op mbo 3-niveau zijn bijvoorbeeld ingedeeld op niveau 3 van het NLQF.

Opleidingen en trainingen die zijn voorzien van een niveau van het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) kunt u goed met elkaar vergelijken. Doordat u kunt zien tot welk niveau een bepaalde opleiding of training opleidt, kunt u gerichter opleidingen en trainingen inkopen. Op basis van het leerniveau van uw medewerkers bepaalt u welke training of opleiding zij nodig hebben. Aan de hand van de NLQF-inschaling kunt u ook beter beoordelen of een sollicitant geschikt is voor een functie in uw organisatie. Als een opleiding is ingeschaald op één van de NLQF-niveaus, wordt dat op het diploma of certificaat vermeld.

NLQF bestaat uit acht leerniveaus

Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. Niet alleen publiek bekostigde opleidingen, zoals havo-, mbo- en bachelor-/masteropleidingen, zijn ingedeeld op NLQF-niveau. Ook private opleiders kunnen hun opleidingen en trainingen laten inschalen door het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatiekader (NCP NLQF). Het NLQF is overigens gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF), waardoor het ook mogelijk is om Europese kwalificaties met elkaar te vergelijken.