Ministerraad akkoord met Participatiewet

13 september 2013 Door redactie

De ministerraad is akkoord met de Participatiewet. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. De verwachting is dat de Participatiewet in november bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Dan wordt ook de tekst van het wetsvoorstel openbaar. Op dit moment zijn alleen de hoofdlijnen van de wet bekend.

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking vaker bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. De inhoud van het wetsvoorstel is alleen op hoofdlijnen bekend, zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Hoofdlijnen van de Participatiewet bekend’. De belangrijkste punten uit de Participatiewet:

  • Werkgevers hebben verklaard in totaal 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. De overheid zal 25.000 mensen extra aan het werk helpen. Als deze doelstellingen niet worden gehaald, komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in het sociaal akkoord.
  • Per januari 2015 is de Wajong alleen bedoeld voor mensen die niet volledig en duurzaam kunnen werken. Wie geen recht heeft op een Wajonguitkering moet via UWV WERKbedrijf een baan zoeken.
  • Iedere vijf jaar komt er een herkeuring voor Wajongers. Ook de bestaande Wajongers worden herkeurd. Mensen die helemaal niet kunnen werken, komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen afhankelijk blijven van dit sociale vangnet.
  • Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgebouwd. Mensen die nu in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) zitten, worden niet herkeurd. Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een plek te bieden.
  • Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen voor loonkostensubsidie in aanmerking komen. De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Participatiewet?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar