Subsidie van € 70 miljard gloort aan de Horizon

21 oktober 2013 Door redactie

Tussen 2014 en 2020 stelt de Europese Commissie € 70 miljard beschikbaar voor innovatie. Het programma Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7), maar dan toegankelijker voor het mkb. Minimaal 20% van het budget is dan ook bestemd voor het mkb. Het jaarlijkse budget loopt van € 9 miljard in 2014 op tot € 11 miljard in 2020.

De doelstelling van de Europese Unie met Horizon 2020 is om de concurrentiekracht van Europa te versterken  door innovatie en wetenschap te stimuleren. Eén van de drie overkoepelende programma's van Horizon 2020 draait onder andere om betere toegang tot kapitaal voor de ondernemers en ondersteuning van het mkb. Ook wil de Europese Unie dat de academische wereld en het bedrijfsleven samen hun hoofd buigen over maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, zoals betaalbare duurzame energie, voedselveiligheid, vergrijzing of klimaatverandereing.

Wie kan subsidie aanvragen bij Horizon 2020?

U kunt subsidie aanvragen als u financiering zoekt voor een innovatief project, als u onderzoekers wilt behouden of aantrekken, als u uw internationale netwerk wilt vergroten of als u nieuwe kennis en expertise wilt opdoen. Organisaties en ondernemingen die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband, maar ook individuele onderzoekers komen voor de subsidie in aanmerking. De aanvraagprocedure voor de subsidie wordt eenvoudiger en kan straks ook digitaal gebeuren. De komende maanden legt de Europese Commissie de laatste hand aan de werkprogramma's die prioriteit hebben voor 2014-2015. Op 12 november zal het startsein gegeven worden voor Horizon 2020. Voor meer informatie of aanvragen kunt u terecht bij het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) van AgentschapNL.nl.