Invulling loonkostensubsidie in Participatiewet

12 december 2013 Door redactie

In het wetsvoorstel invoering Participatiewet dat onlangs bij de Tweede Kamer werd ingediend, is het instrument loonkostensubsidie verder uitgewerkt. Hoe gaat deze tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers werken?

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen maandag het wetsvoorstel invoering Participatiewet (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. In feite betreft het een ingrijpende wijziging van de Wet werken naar vermogen (WWNV) die na de val van het kabinet in 2012 van tafel werd geveegd. Het is de bedoeling dat de Kamer het wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 behandelt. De Participatiewet moet dan per 1 januari 2015 van kracht worden.

Verschil tussen minimumloon en cao-loon voor uw rekening

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan werken. Werkgevers kunnen in de toekomst loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. In de hoofdlijnennotitie stond nog dat u pas voor loonkostensubsidie in aanmerking zou komen als de werknemer minder dan 80% van het minimumloon kon verdienen. Hierover las u al in het bericht ‘Loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten’.
Uw onderneming ontvangt een aanvulling op de loonwaarde van de werknemer tot aan het wettelijke minimumloon. Betaalt uw onderneming de werknemer meer dan het minimumloon – bijvoorbeeld omdat het cao-loon hoger ligt – dan komt het deel boven het minimumloon voor rekening van uw onderneming. De loonkostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van het minimumloon.

Loonwaarde moet jaarlijks opnieuw worden bepaald

De loonkostensubsidie heeft geen maximumduur. Wel moet de loonwaarde elk jaar opnieuw worden bepaald. Werkt de arbeidsgehandicapte parttime (bijvoorbeeld omdat hij een medische urenbeperking heeft), dan ontvangt u subsidie voor het verschil tussen de naar rato verminderde loonwaarde en het naar rato verminderde minimumloon.
Naast de loonkostensubsidie kan uw onderneming gebruikmaken van andere instrumenten, zoals de mobiliteitsbonus, no-riskpolis, werkplekaanpassingen en proefplaatsing. Houd er wel rekening mee dat u met betrekking tot de loonkosten maar één subsidie per werknemer kunt krijgen. U kunt dus niet voor dezelfde werknemer zowel een loonkostensubsidie als een mobiliteitsbonus ontvangen.

Proefabonnement Salaris Rendement