Medische gegevens toch veilig bij de arbodienst

18 december 2013 Door redactie

Werknemers vinden dat bedrijfsartsen en casemanagers vertrouwelijk omgaan met hun medische gegevens, zo blijkt uit onderzoek van branchevereniging OVAL (Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan). OVAL concludeert dat de werknemers tevreden zijn over hun contacten met de arbodienst. Uit eerder onderzoek van FNV bleek juist dat de privacy van werknemers bij verzuimbegeleiding regelmatig werd geschonden.

Uit het onderzoek (pdf) dat werd uitgevoerd in opdracht van OVAL (de brancheorganisatie van arbodiensten en interventiebedrijven) blijkt dat de meeste werknemers (70%) contact hebben met de bedrijfsarts. Daarbij geeft driekwart van de werknemers aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de bedrijfsarts. Over de casemanager is 72% (zeer) tevreden.

Positieve waardering van casemanager en bedrijfsarts

Tijdens het contact met de bedrijfsarts of casemanager van de arbodienst voelden de werknemers zich serieus genomen en gerespecteerd. Verder waren werknemers tevreden over de gemaakte afspraken en vonden dat de bedrijfsarts of casemanager voldoende tijd voor hun beschikbaar stelde. Daarmee was de algemene waardering van zowel de bedrijfsarts als de casemanager positief.

Vertrouwelijk behandelen van medische gegevens

De resultaten laten zien dat 5% van de werknemers niet tevreden is over de manier waarop arbodiensten met hun medische gegevens omgaan. Uit de resultaten van het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten bleek juist dat casemanagers, werkgevers en verzuimbedrijven de privacy van werknemers regelmatig schenden. Volgens OVAL staan de privacy en kwaliteit van de dienstverlening echter hoog op de agenda binnen de branche. OVAL heeft onderaan het onderzoeksrapport (pdf) een vergelijking opgenomen tussen de resultaten van het eigen onderzoek en dat van FNV.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het recht om vergeten te worden
    • Videocollege 7 minuten

    Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt...

Heeft u een vraag over Privacy op het werk?

Jan Pieter Schuitema

IT-jurist

IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar