Goed begin 2014 met positief loonstrookje

27 december 2013

Je eerste loonstrookje van 2014 geeft waarschijnlijk een positief beeld. Er blijft door de lagere belastingen in 2014 onder aan de streep meer over. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat gaat er dan komend jaar veranderen in het belastingtarief? In de eerste schijf van de inkomstenbelasting bestaat het tarief uit een deel belasting en een deel premies. Het belastingdeel gaat in 2014 omlaag van 5,85% naar 5,1%. Het tarief van de eerste schijf is daardoor komend jaar 36,25%. Daarnaast komen er voor lagere inkomens een hogere algemene heffingskorting en een hogere arbeidskorting. Deze kortingen verlagen de hoogte van de belastingen en premies volksverzekeringen. Hogere kortingen en lagere belastingen zorgen ervoor dat je uiteindelijk meer overhoudt. Dat is dus positief voor je loonstrookje.

Lage inkomens gaan er op vooruit

Minister Asscher geeft in zijn brief aan dat gepensioneerden, werknemers en uitkeringsgerechtigden er in 2014 op vooruit gaan. Heb je een laag inkomen, dan moet je er volgens de minister tot 3% op vooruit gaan. Gepensioneerden krijgen een plus van 1 tot 1,25%. Heb je een uitkering, dan ziet het er volgend jaar ook iets positiever uit. Er geldt dan een plus van 0,75 tot 2,25%.

Lagere kortingen voor hoge inkomens

Hogere inkomens krijgen echter te maken met lagere kortingen, doordat er een afbouw van deze kortingen gaat komen. Het loonstrookje gaat er dus niet bij iedereen op vooruit. Krijg je te maken met lagere kortingen, dan betaal je dus meer belasting en ziet het loonstrookje er jammer genoeg iets minder rooskleurig uit.