Werk heilzaam voor psychisch zieke medewerker

15 januari 2014 Door redactie

Medewerkers die langdurig thuiszitten met psychische problemen hebben er baat bij om sneller terug aan het werk te gaan. Werk is minder belastend voor psychisch zieke medewerkers dan veel werkgevers denken. Hierdoor profiteren ze namelijk ook van de goede dingen die werk biedt zoals inkomen, ontwikkeling, dagstructuur, afleiding en sociale contacten.

Volgens Evelien Brouwers, onderzoeker op het gebied van herstelprocessen van mensen met psychische problemen verbonden aan de Tilburg University, kunnen werkgevers en hulpverleners meer doen om psychisch zieke medewerkers sneller en duurzaam aan het werk te krijgen:

 1. Werkgevers moeten af van het idee dat werk ‘belastend’ is voor een zieke medewerker. Werk kan namelijk ook een positief effect op het herstel hebben. Door weer aan het arbeidsproces deel te nemen, heeft een medewerker weer een dagstructuur, onderhoudt hij sociale contacten en krijgt hij afleiding. Zorgverleners, werkgevers en medewerkers moeten zich minder op de ziekte en de klachten focussen en meer op de voordelen van weer aan de slag gaan (eventueel in een aangepaste of andere functie).
 2. Leidinggevenden moeten geen afwachtende houding aannemen, maar regelmatig contact onderhouden met de zieke medewerker. Daarbij moeten ze het accent leggen op wat een medewerker wél kan in plaats van wat hij niet kan. Het is niet altijd nodig om te wachten totdat de medewerker weer helemaal beter is. Ziekteverzuim wordt maar voor een beperkt deel door de ziekte bepaald. Ook de werkomgeving is een belangrijke factor.
 3. De verschillende hulpverleners die een psychisch zieke medewerker begeleiden, moeten veel meer onderling afstemmen. Als arboprofessional kunt u erop aandringen dat de bedrijfsarts en de huisarts van de medewerker vaker contact met elkaar opnemen. Zo beperkt u de kans dat een medewerker te maken krijgt met verschillende of soms zelfs tegengestelde diagnoses en behandeladviezen.
 4. Bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen moeten hun beroepsrichtlijnen beter opvolgen. Voor bedrijfsartsen bestaat bijvoorbeeld een duidelijke richtlijn voor de omgang met psychische problemen. De situatie van de medewerker goed in de gaten houden en vroeg ingrijpen zijn belangrijke aandachtspunten uit deze richtlijn. Toch volgen bedrijfsartsen de richtlijn, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar matig op, blijkt uit onderzoek van Evelien Brouwers.

Aanpak van PSA staat hoog op de agenda

Overspannen medewerkers verzuimen meestal langer dan 100 dagen. Van deze groep is 20% na één jaar nog niet beter. Eén derde van het langdurig verzuim in Nederland is psychisch verzuim als gevolg van angst, depressie en burn-out. De maatschappelijke kosten van psychisch verzuim zijn € 2,7 miljard per jaar. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat hij vanaf april vier jaar lang extra aandacht schenkt aan het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Extra aandacht voor werkstress vanaf 2014’.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
  • Videocollege 13 minuten

  Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar