Pensioenregeling voor zzp’ers in de maak

17 januari 2014 Door redactie

Er worden serieuze stappen gezet voor een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het wordt dan voor zelfstandigen mogelijk om collectief pensioen op te bouwen bij een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk. Deelname is vrijwillig en de zzp’er kan zelf bepalen hoeveel hij periodiek inlegt.

Uit de Kamerbrief zelfstandigen en pensioen (pdf) die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Weekers van Financiën op 15 januari naar de Tweede Kamer stuurden, blijkt dat zelfstandigen waarschijnlijk per 1 januari 2015 kunnen deelnemen aan een vrijwillige collectieve pensioenregeling. Ongeveer 25% van de zelfstandigen krijgt bij pensionering namelijk te maken met een inkomensval van meer dan 50% van het bruto jaarinkomen.De pensioenregeling moet hier verandering in brengen.

Zzp’er kan ook flexibel inleggen

Collectiviteit en flexibiliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten van de vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Zzp’ers kunnen vrijwillig in en uit de regeling stappen, in tegenstelling tot de vaak verplichte pensioendeelname voor werknemers in loondienst. Omdat de inkomsten van zzp’ers vaak wisselend zijn, kunnen zij zelf bepalen hoeveel zij per periode inleggen.

Pensioenregeling biedt geen levenslange uitkering

De inleg wordt collectief beheerd en belegd. De pensioenuitkering is afhankelijk van het beleggingsresultaat en de uitvoeringskosten. De uitkeringsduur wordt van tevoren afgesproken; er wordt dus geen levenslange uitkering verzekerd. Het is de bedoeling dat een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk het vermogen belegt, zodat de uitvoeringskosten zo laag mogelijk blijven. De regeling wordt vormgegeven door de belangenorganisaties ZZP-Nederland, PZO, FNV-Zelfstandigen, FNV-Zelfstandigen Bouw en Vereniging ZZP.