Nieuw pensioenvehikel in de maak

24 januari 2014 Door redactie

U heeft als werkgever soms verschillende mogelijkheden om het pensioen voor uw werknemers te regelen, bijvoorbeeld met een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of via een verzekeraar. Er komt een nieuwe mogelijkheid bij: het algemeen pensioenfonds (APF). Via een APF moet u kunnen profiteren van lagere uitvoeringskosten van de pensioenregeling. Staatssecretaris Klijnsma heeft het voorontwerp van de wet gepubliceerd.

Het Algemeen Pensioenfonds moet een nieuw type pensioenfonds worden waar u als werkgever uw pensioenregeling in kunt onderbrengen. Hiermee wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken uw keuzemogelijkheden vergroten om een goed pensioen voor uw werknemers te regelen. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel spreekt ze van een ‘kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs’. Ondernemingen kunnen via de internetconsultatie nu hun reactie op dit wetsontwerp geven.

Eigen invulling aan de pensioenuitvoering

Het is de bedoeling dat het APF u als werkgever de mogelijkheid geeft om uw eigen pensioenregeling uit te voeren, en daarbij te profiteren van de schaalgrootte die een APF biedt. Een APF wordt één pensioenfonds waarbinnen verschillende regelingen van verschillende werkgevers naast elkaar uitgevoerd kunnen worden. Uw keuzemogelijkheid is aanzienlijk. U kunt binnen het APF namelijk ook aansluiting zoeken bij andere regelingen, of met andere werkgevers in uw sector een gezamenlijke regeling opzetten binnen het APF. Hierdoor zou u op het gebied van de uitvoeringskosten, pensioenfondsbestuur en medezeggenschap efficiënter vorm kunnen geven aan de pensioenregeling, terwijl gelijktijdig een financiële scheiding aangebracht wordt tussen verschillende regelingen. Het oprichten van een APF wordt overigens niet alleen voorbehouden aan ondernemingen die dit voor hun werknemers willen. Ook marktpartijen zoals verzekeraars mogen een APF oprichten om pensioenregelingen voor u uit te voeren.

Toenemende consolidatie in de pensioensector

De afgelopen jaren zijn er al een groot aantal zelfstandige pensioenfondsen verdwenen. Dit waren vooral ondernemingspensioenfondsen. Veel pensioenfondsen hebben zich aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, zijn gefuseerd met een groter ondernemingspensioenfonds of hebben hun verplichtingen overdragen aan een pensioenverzekeraar. Kleine pensioenfondsen kampen vaak met relatief hoge uitvoeringskosten en hebben moeite met het vinden van competente bestuursleden. Bovendien willen veel werkgevers af van het ondernemingspensioenfonds. De bijbehorende financiële verplichting drukt zwaar op de balans. Bovendien kan een onderneming voor onaangename financiële verrassingen komen te staan als blijkt dat het pensioenfonds  met onderdekking te maken krijgt. De onderneming kan dan verplicht worden om bij te storten.

Dringende vragen over de pensioen?

MKB AdviesdeskWilt u weten hoe u het pensioen voor uw werknemers het beste kunt regelen, dan kunt u deze vraag als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!