Voorbereiden op wijzigingen per 1 juli 2014

28 april 2014 Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet werk en zekerheid, waardoor onder meer het ontslagrecht op de schop gaat. De meeste maatregelen gaan in op 1 juli 2015, maar sommige wijzigingen treden al 1 juli 2014 in werking. Hierop moet u zich binnenkort dus voorbereiden.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zullen door de invoering van de Wet werk en zekerheid het ontslagrecht op de schop gaan en er straks strengere voorwaarden gelden voor het werken met flexwerkers. U krijgt volgend jaar te maken met de belangrijkste wijzigingen uit deze wet, zoals de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling. Per 1 juli 2014 gaan echter de volgende maatregelen al in:

  • Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Voor bestaande tijdelijke contracten zal er een overgangsregeling gelden: sluit u vóór 1 juli 2014 een tijdelijk contract dat tijdens de looptijd deze datum overschrijdt, dan hoeft u pas per 1 augustus 2014 rekening te houden met de aanzegtermijn.
  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. U moet dit belang onderbouwen in het beding. Let hier ook op bij contracten die u per 1 juli 2014 verlengt. 

Houd rekening met nieuwe regels bij contractverlenging

De verkorting van de ketenbepaling gaat pas in per 1 juli 2015. Toch is het belangrijk om ook hier op tijd over na te denken. Inventariseer welke werknemers in uw organisatie een tijdelijk contract hebben en wat de einddatum hiervan is. De nieuwe ketenbepaling geldt namelijk alleen voor contracten die u per 1 juli 2015 sluit. Sluit u bijvoorbeeld per 1 juli 2014 een tweede jaarcontract met een werknemer (waarvan de einddatum 30 juni 2015 is), dan kunt u hem per 1 juli 2015 geen derde jaarcontract meer geven. Als u de werknemer dan in dienst wilt houden, zult u hem op basis van de nieuwe regels in dat geval een vast dienstverband moeten geven. Een mogelijke manier om hiermee om te gaan, is om de einddatum van het contract op 29 juni 2015 te zetten, zodat u op 30 juni 2015 nog het derde tijdelijk contract kunt sluiten. Voor contracten die tijdens de looptijd de datum van 1 juli 2015 overschrijden, gelden de oude regels en mag u dus nog de maximale termijn van drie jaar aanhouden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!