Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

10 juni 2014 Door redactie

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Maatregelen Wet werk en zekerheid uitgesteld’ zijn diverse maatregelen die per 1 juli 2014 zouden ingaan opgeschoven naar 1 januari 2015. HR Rendement zet de belangrijkste maatregelen met de datum van inwerkingtreding voor u op een rijtje. In het traject 'Wet werk en zekerheid' vindt u een aantal tools die u kunnen helpen bij het toepassen van de maatregelen in uw organisatie.

Maatregelen Wet werk en zekerheid

Per 1 januari 2015

 • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger. In het bericht ‘Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten’ leest u hier meer over. Let op, in dit bericht wordt nog wel de oude datum van inwerkingtreding genoemd.

Per 1 juli 2015

 • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
 • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. U leest hierover meer in het bericht ‘Bereken alvast de transitievergoeding’.
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. U leest hierover meer in het bericht ‘Per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing’.

Per 1 januari 2016

 •  De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • WWZ deel 4: Ontslag
  • Videocollege 9 minuten

  In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen...

 • WWZ deel 2: Oproepcontracten
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de oproepcontracten. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van oproepcontracten. Na...

Heeft u een vraag over Flexwerkers?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar