Nieuwe financieringsregeling voor innovatie

10 juli 2014 Door redactie

Het kabinet maakt € 50 miljoen vrij om innovatieve ondernemers te helpen hun onderneming succesvol in de markt te zetten. Dit maakte minister Kamp van Economische zaken onlangs bekend. Dit nieuwe initiatief heet Regeling Vroegefasefinanciering (VFF) en moet ervoor zorgen dat waardevolle ideeën voor innovatieve producten of diensten de markt ook daadwerkelijk bereiken en niet al in de beginfase stranden.

De VFF-regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers die bijvoorbeeld een prototype willen ontwikkelen, een marktonderzoek willen uitvoeren of een businessplan willen uitwerken. Het moet daarbij gaan om innovatieve ideeën. De regeling is in het leven geroepen omdat banken en andere potentiële investeerders het vaak te risicovol vinden om in zo’n vroege fase al te gaan investeren. Daardoor stranden innovatieve ideeën soms al voor ze de markt bereiken.

In 2014 is een VFF-budget van € 6,4 miljoen beschikbaar

Ondernemers kunnen met de VFF-regeling een risicodragende geldlening ontvangen. Met dit bedrag kunnen zij onderzoeken of hun idee of concept een kans van slagen heeft op de markt. De lening en de hierbij behorende rente van 5% plus referentierente, moeten ze terugbetalen. Voor 2014 is er een totaalbudget gereserveerd van € 6,4 miljoen. De VFF-regeling richt zich op mkb-ondernemers, innovatieve starters (< 6 jaar) en academische innovatieve starters, van wie de economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit een onderzoek van een universiteit of een academisch ziekenhuis.

U kunt zich tot 1 december 2014 inschrijven voor de VFF-regeling

Als u kans wilt maken op VFF-regeling  moet u zich vóór 1 december 2014 inschrijven. Dit kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelt en toetst. Academische starters kunnen de aanvraag indienen van 1 september tot 1 oktober bij de Stichting Technische Wetenschappen  (STW). De VFF-regeling maakt deel uit van het actieplan Ambitieus Ondernemerschap waarmee het ministerie van Economische Zaken startende en groeiende ondernemers mogelijkheden wil bieden om succesvol te ondernemen.