Akkoord bij financiële problemen afdwingen

18 augustus 2014 Door redactie

Als een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, kan een redelijke oplossing op dit moment nog tegengehouden worden door één onwillige schuldeiser. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat daar verandering in moet komen. Hij stelt dan ook voor om een dwangakkoord buiten faillissement in te voeren.

Momenteel kan een redelijke oplossing om een onderneming uit de rode cijfers te helpen pas uitgevoerd worden als alle schuldeisers ermee akkoord gaan. Als er één schuldeiser niet wil meewerken, betekent dat dus dat de hele oplossing van tafel geveegd moet worden. Dit kan het faillissement betekenen van de onderneming die in moeilijkheden verkeert. Minister Opstelten wil daar verandering in brengen door de Wet continuïteit onderneming II (pdf) in te voeren.

Akkoord afdwingen

Als deze wet wordt aangenomen, kan een meerderheid van de schuldeisers een akkoord afdwingen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:

  • Een absolute meerderheid van de schuldeisers stemt vóór het akkoord.
  • Deze meerderheid vertegenwoordigt ook minimaal twee derde van het bedrag aan vorderingen van alle schuldeisers.
  • In alle klassen schuldeisers moet een meerderheid vóór het akkoord stemmen. Klassen zijn bijvoorbeeld preferente schuldeisers, separatisten, aandeelhouders en gewone schuldeisers.
  • De rechter verklaart het akkoord algemeen verbindend. Alle schuldeisers zijn dan verplicht om eraan mee te werken.

Internetconsultatie tot 14 november

Het Wetsvoorstel continuïteit onderneming II is één van de zes wetsvoorstellen die samen het faillissementsrecht moeten herijken. Minister Opstelten stelt dat het voorstel gesteund wordt door onder andere het bedrijfsleven. Wilt u uw mening erover geven? Dat kan via tot 14 november 2014 via een internetconsultatie. U mag reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel.