Overspannenheid vaak gemeld als beroepsziekte

15 oktober 2014 Door redactie

Overspannenheid of burn-out is de meest voorkomende psychische beroepsziekte in Nederland. Samen met de psychische beroepsziekten zijn aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en gehooraandoeningen verantwoordelijk voor 92% van alle beroepsziekten. Uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2014’ blijkt dat elk jaar 20.000 werknemers ziek worden door hun werk.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) onderzoek gedaan naar het aantal beroepsziekten in Nederland. In het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2014’ (pdf) wordt ingegaan op de aard van de beroepsziekten en hoe de beroepsziekten over de verschillende branches zijn verspreid. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2013. Voor uw OR is het handig om te kijken hoe uw branche ervoor staat en welke beroepsziekten extra aandacht verdienen in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Psychische aandoeningen voeren de boventoon

Bij de NCvB zijn in 2013 in totaal 6.391 meldingen gedaan van beroepsziekten. Dat is iets minder dan in 2012 toen er 6.451 meldingen waren. Meer dan de helft van de meldingen zijn afkomstig uit de bouw. Als naar het totaalplaatje – inclusief de bouw – wordt gekeken, zijn gehooraandoeningen en aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat het meest voorkomend. Voor sectoren die niet in de bouw werkzaam zijn, geldt juist dat psychische aandoeningen de boventoon voeren.

Overspannen door problemen met werkinhoud en -hoeveelheid

Overspannenheid wordt met 77% het vaakst gemeld als psychische aandoening. Bij veel werknemers komt de overspannenheid door problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen tussen werknemers of met hun leidinggevenden. De NCvB doet een schatting van het aantal werknemers met een beroepsziekte op basis van de cijfers voor de beroepsziekte-incidentie. Over 2013 wordt die geschat op 267 beroepsziekten per 100.000 werknemers per jaar. Bij een beroepsbevolking van 7 miljoen komt dat erop neer dat zo’n 20.000 mensen jaarlijks ziek worden door hun werk.