Mag u een illegale werknemer ontslaan?

22 oktober 2014 Door redactie

Als een werknemer een vals identiteitsbewijs heeft afgegeven en hij geen Nederlandse nationaliteit blijkt te hebben, kan dit een reden zijn om de loondoorbetaling stop te zetten. Het wil echter niet altijd zeggen dat u hem ook op staande voet kunt ontslaan. Dit blijkt uit een oordeel van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Door een controle van de Inspectie SZW bij een werkgever werd ontdekt dat een werknemer een vals identiteitsbewijs had opgegeven. De werknemer bleek niet over de Nederlandse nationaliteit te beschikken en hij had geen verblijfsvergunning. De werkgever gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn en hij had dan ook geen tewerkstellingsvergunning voor de werknemer aangevraagd. Enige tijd na de inspectie ontsloeg de werkgever de werknemer op staande voet. De werknemer stapte vervolgens naar de kantonrechter om het ontslag aan te vechten.

Geen dringende reden voor ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelde dat het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning een risico van de werkgever was en hierdoor ontbrak een dringende reden voor ontslag op staande voet. Daarnaast was het ontslag op staande voet niet direct gegeven, maar waren hier eerst nog een aantal weken overheen gegaan.

Werkgever mocht loondoorbetaling stopzetten

Toen de zaak voor het gerechtshof kwam, ging het hof hier voor een deel in mee.Ook het hof oordeelde dat het ontslag op staande voet ongeldig was, maar vond het wel terecht dat de werkgever de loondoorbetaling had stopgezet. De werknemer wist immers dat hij illegaal in Nederland verbleef en dat hij geen geldig identiteitsbewijs kon laten zien. Dat de werkgever niet over een tewerkstellingsvergunning beschikte, was de werknemer dan ook aan te rekenen. De werkgever hoefde hierdoor alleen een klein gedeelte van het loon met terugwerkende kracht terug te betalen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 september 2014, ECLI (verkort): 6966