Terugwerking verlies ANBI-status is beperkt

10 november 2014 Door redactie

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die niet meer voldoet aan de voorwaarden kan haar ANBI-status met terugwerkende kracht verliezen, maar de inspecteur kan de datum waarop de intrekking van de ANBI-status geldt niet zomaar kiezen. Dit oordeelde Gerechtshof Den Haag onlangs.

In 2008 ontving een stichting die een museum en expositieruimte exploiteerde voor oldtimers en andere antieke vervoermiddelen de ANBI-status. De inspecteur had de stichting in 2006 aangemerkt als ANBI en hiervoor eind 2007 een ANBI-beschikking afgegeven. De inspecteur concludeerde echter na een bedrijfsbezoek in 2010 en een boekenonderzoek in 2011 dat de activiteiten van de stichting niet voldoende waren voor de ANBI-status. De stichting verloor daarop de ANBI-beschikking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. 

Vertrouwen op eerdere beslissing fiscus

De stichting was het niet eens met de beslissing van de inspecteur en uiteindelijk belandde de zaak bij het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde dat de inspecteur, gelet op de activiteiten van de stichting, terecht de ANBI-status had ingetrokken. Maar de stichting mocht er ook op vertrouwen dat de Belastingdienst de status in eerste instantie weloverwogen had toegekend. Bovendien bleek niet dat zij tegen beter weten in de ANBI-status had aangevraagd. Het gerechtshof kon daarom niet goedkeuren dat de intrekking van de ANBI-status een terugwerkende kracht had tot 1 januari 2008 en legde de ingangsdatum van de intrekkingsbeschikking op 1 januari 2010. 
Gerechtshof Den Haag, 3 november 2014, ECLI (verkort): 3465