Aanpassing voorzieningen voor Participatiewet

10 december 2014 Door redactie

Om de Participatiewet goed tot uitvoering te kunnen brengen, krijgen werkgevers een zo eenvoudig en duidelijk mogelijk basispakket aan voorzieningen die ze kunnen gebruiken voor de inzet van arbeidsgehandicapten. Hierbij maakt het voor uw organisatie straks niet meer uit of een arbeidsbeperkte van UWV of de gemeente komt.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de sociale partners afspraken gemaakt over dit basispakket aan voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Per 2016 worden deze afspraken ook officieel vastgelegd in de wet, maar gemeenten en UWV kunnen in 2015 wel al aan de slag met de aangepaste voorzieningen.

Mobiliteitsbonus bedraagt € 1.800 per jaar

Nu kan het voor uw organisatie nog verschil maken of een werknemer met een beperking via de gemeente komt of via UWV. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft Klijnsma laten weten dat ze het voorzieningenpakket op een aantal punten gaat harmoniseren:

  • De mobiliteitsbonus moet per 1 januari 2016 beschikbaar zijn voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze mobiliteitsbonus bedraagt dan € 1.800 per jaar.
  • De no-riskpolis van de gehele doelgroep wordt per 1 januari 2016 door UWV uitgevoerd.
  • Als een werknemer ziek wordt, betaalt de gemeente de loonkostensubsidie door aan de werkgever. Voor 2015 moeten gemeenten zelf een tijdelijke regeling treffen en hierover afspraken maken met UWV.
  • Als gemeenten aansluiten bij het protocol voor een jobcoach van UWV, kan per organisatie één jobcoach aangesteld worden voor werknemers die afkomstig zijn van gemeenten en UWV. Nu zijn dat nog twee verschillende jobcoaches.

De harmonisatie geldt voorlopig voor vijf jaar en wordt tussentijds geëvalueerd.