Nieuwe maatregelen WAA en WAZO in 2015

18 december 2014 Door redactie

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daardoor gaan de wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) grotendeels al in per 1 januari 2015.

In het bericht ‘Wijziging WAZO door de Tweede Kamer kunt u lezen wat er door de nieuwe wet op hoofdlijnen wijzigt in het bevallings-, kraam-, ouderschaps- en zorgverlof. Een groot deel van deze maatregelen treedt al per 1 januari 2015 in werking.

Eén keer per jaar arbeidsduur aanpassen

Per 1 januari 2015 kunnen werknemers één keer per jaar (nu is dat één keer per twee jaar) een aanvraag indienen voor een wijziging van hun contractuele arbeidsduur. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, de werknemer mag dan ook meer dan één keer per jaar zo’n aanvraag indienen. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een ouder van de werknemer plotseling hulpbehoevend wordt en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken. In het bericht ‘Werknemer mag arbeidstijdsduur vaker wijzigen’ kunt u meer lezen over de wijzigingen in de WAA.

Zorgverlof huisgenoot pas per 1 juli 2015

De uitbreiding van de personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof gaat wel pas per 1 juli 2015 in. Dit houdt in dat werknemers straks ook kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen aanvragen als zij de zorg op zich nemen voor een broer of zus, grootouder of kleinkind, huisgenoot of iemand anders in de sociale omgeving. Ook de maatregel dat werknemers straks langdurend zorgverlof kunnen opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid (en dus niet alleen in verband met een levensbedreigende ziekte) treedt pas per 1 juli 2015 in werking.