Wanneer start u een ondernemingsraad?

26 april 2010 Door redactie

U werkt in een florerende onderneming (dat ook kan nog in deze crisistijd) en u krijgt steeds meer collega's. U bent niet op uw mondje gevallen en zou over veel ondernemingszaken wel mee willen praten. Vanaf een werknemeraantal van 50 personen is uw baas volgens de Wet op de ondernemingsraad (WOR) verplicht een ondernemingsraad (OR) in zijn onderneming op te zetten. Maar ú moet het initiatief nemen!

En hoe zet u een ondernemingsraad op? Een ondernemingsraad is een groep werknemers die alle werknemers in de organisatie vertegenwoordigt. Namens het personeel voert de ondernemingsraad (OR) overleg met de ondernemer over alle zaken in de onderneming die van belang zijn voor het personeel. De OR komt op voor de belangen van werknemers, maar heeft ook invloed op zaken die niet direct het personeel raken. De OR heeft een aantal belangrijke rechten.
Minimaal twee keer per jaar moet de ondernemer - hij heet in OR-termen 'bestuurder' - een bespreking houden met de ondernemingsraad. In dit overleg bespreekt u de algemene gang van zaken van de onderneming. Ook informeert de bestuurder u op welke wijze hij de OR gaat betrekken bij aankomende besluiten.

Ondernemingsraad start met deze basisregels

Als voorbereidend lid van de ondernemingsraad is het goed om deze basis te weten: een ondernemer vanaf 50 werknemers is verplicht om een OR op te zetten en hierover het personeel te informeren. U als werknemer moet het wel wíllen. De ondernemer moet een verkiezing uitschrijven en een verkiezingsreglement opstellen, eventueel via een zogenoemde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers zoals u die al interesse hebben getoond in de OR. Het voorlopige reglement moet ook worden voorgelegd aan de vakbonden die leden in de onderneming hebben. De bedrijfscommissie krijgt een exemplaar ter kennisneming. Voor de grootte van de ondernemingsraad is een wettelijke basisregel:

  • 50-100 werknemers       - 5 leden
  • 100-200 werknemers     - 7 leden
  • 200-400 werknemers     - 9 leden
  • 400-600 werknemers     - 11 leden
  • 600-1000 werknemers   - 13 leden
  • 1000-2000 werknemers - 15 leden

Na de verkiezing kunt u als OR het voorlopig reglement vervangen door een definitief reglement. De verdeling van de verschillende functies (voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris) wordt door de OR-leden zelf ingevuld!

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar