Zwangerschapsverlof blijft voorlopig 16 weken

6 mei 2010 Door redactie

Ook in de toekomst blijven zwangere werkneemsters slechts recht houden op 16 weken zwangerschapsverlof. Tenminste, demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit zo laten. Dit ondanks dat de betrokken commissies van het Europees Parlement een positief advies hebben gegeven om de minimale periode voor zwangerschapsverlof in heel Europa op 18 weken te stellen.

In Salaris Rendement 4 kon u op pagina 27 lezen dat het zwangerschapsverlof in de hele Europese Unie misschien op minimaal 18 weken zou worden gesteld. Als Nederland die richtlijn zou volgen – wat dus niet verplicht is – zou dit erop neerkomen dat zwangere werkneemsters in uw onderneming recht krijgen op twee weken extra verlof. In afwachting van de stemming hierover door het Europees Parlement heeft Donner in een
brief aan de Tweede Kamer (pdf) de voorgenomen plannen afgewezen. De verruiming zou de schatkist namelijk € 140 miljoen gaan kosten. Dit terwijl de verruiming volgens hem helemaal niet noodzakelijk is voor de gezondheid van moeder en kind. Toch laat Donner een onafhankelijk onderzoek doen naar de kosten en baten van langer zwangerschapsverlof.

Volgend kabinet beslist

Donners ‘nee' betekent overigens geen definitief Nederlands veto tegen het extra zwangerschapsverlof. Het Europees Parlement stemt namelijk niet vóór juni over de nieuwe richtlijn. Pas daarna mag de Nederlandse regering haar mening hierover geven. Hoogstwaarschijnlijk zal dit dus – in verband met het zomerreces – pas in de nieuwe kabinetsperiode zijn.