Meer duidelijkheid over nieuw pensioenstelsel

15 juli 2015 Door redactie

Een vernieuwd pensioenstelsel moet ervoor zorgen dat alle werkenden voldoende pensioen kunnen opbouwen. Hoe dit pensioenstelsel er concreet uit gaat zien, is nog niet vastgesteld. Wel heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen bekendgemaakt.

De financiële crisis heeft aangetoond dat pensioenuitkeringen niet zo vaststaand zijn als in het verleden het geval leek te zijn. Veel mensen verkeren hierdoor op dit moment in onzekerheid over de waarde van het opgebouwde pensioen. Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen tijd veranderd, waardoor er niet altijd meer sprake is van een doelmatige pensioenopbouw. Voor het kabinet was dit reden genoeg om het pensioenstelsel te actualiseren.

Pensioenopbouw voor iedereen op de arbeidsmarkt

In een recent gepubliceerde Kamerbrief (pdf) heeft staatssecretaris Klijnsma uiteengezet welke vijf varianten het kabinet heeft onderzocht om het pensioenstelsel te verbeteren: optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst, persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, keuzes binnen een algemeen verplichte pensioenopbouw, vrijwillig individueel pensioen en een nationaal pensioen.

Het onderzoek heeft geleid tot vier hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:

  • Een pensioenopbouw voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt: het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. Werknemers die op dit moment te weinig pensioen opbouwen, zoals flexwerkers, wil het kabinet ondersteunen met bijvoorbeeld een specifiek fonds;
  • Een goede balans tussen premie en pensioenaanspraken: een systeem dat actuarieel correct is. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen;
  • Een transparante pensioenopbouw: het kabinet wil ervoor zorgen dat de pensioendeelnemer de opbouw eenvoudig kan controleren. Daarnaast moeten de risico’s inzichtelijk zijn;
  • Een betere aansluiting van de pensioenregeling op een pensioendeelnemer: het kabinet wil maatwerk mogelijk maken. Keuzemogelijkheden zijn een manier om het pensioen beter af te stemmen op de persoonlijke situatie.

Het kabinet wil in stappen een nieuwe systematiek invoeren. Op dit moment wordt gedacht aan een systeem waarin de pensioenopbouw wel afhankelijk is van de leeftijd, maar de premie niet. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioen via de werkgever?

Dirk-Jan Plate

Pensioenadviseur

Pensioenlogica
Adviseur is nu beschikbaar