Niets meer afsnoepen van het minimumloon

10 september 2015 Door redactie

Onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is dat er bijna geen inhoudingen en verrekeningen meer mogen plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. U mag op het minimumloon alleen de verplichte wettelijke inhoudingen verwerken.

De WAS stelt paal en perk aan inhoudingen en verrekeningen. Deze zijn per 1 januari 2016 niet meer toegestaan als de werknemer hierdoor minder dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon overhoudt. Inhoudingen en verrekeningen door de werkgever mogen dus alleen nog plaatsvinden op het loon boven het minimumloon.

Verschillende behandeling inhouding en verrekening

Van een inhouding is sprake als er iets op het loon in mindering wordt gebracht dat ten koste gaat van het geld dat de werknemer vrij te besteden heeft. De verplichte inhoudingen moet u altijd uitvoeren, zoals de loonbelasting/premie volksverzekeringen en pensioenpremies. Verder zijn inhoudingen door uw organisatie momenteel alleen toegestaan als de werknemer u daarvoor machtigt. 
U moet een inhouding niet verwarren met een verrekening. Hiervan is sprake als uw organisatie een vordering op de werknemer heeft. Die kunt u nu onder voorwaarden eenzijdig verrekenen met het loon van de werknemer. Per 2016 mag dat dus alleen zolang de werknemer door de verrekening niet minder dan het minimumloon ontvangt.

Uitzondering voor voorschotten

Een uitzondering op deze regel is een voorschot op het loon. Als u dit schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken, kunt u een voorschot in mindering brengen op de volgende loonbetaling, ook al ontvangt de werknemer hierdoor minder dan het minimumloon. De werknemer heeft het voorschot dan immers al op een eerder tijdstip ontvangen.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

  • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
    • Videocollege 6 minuten

    Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar