LKV en LIV: voordeel per werknemer per uur

17 september 2015 Door redactie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Wet tegemoetkomingen loondomein geïntroduceerd. Hierin wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze voordelen werken anders dan de premiekorting: uw onderneming krijgt straks per werknemer een bedrag per uur.

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bevat twee nieuwe voordelen voor uw onderneming. Als het voorstel aangenomen wordt, wordt per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Per 1 januari 2018 komt daar het loonkostenvoordeel (LKV) achteraan. Het bestaande stelsel van premiekortingen moet dan het veld ruimen. In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgt u dan een vast bedrag per werknemer per uur. Dat werkt als volgt:

  • Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Uw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft u één jaar recht op dit voordeel.
  • Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijgt u gedurende maximaal drie jaar.

Voor LIV is uurloon doorslaggevend

Ook het LIV is een vast bedrag per werknemer per uur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen werknemers:

  • Voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen – dat is volgens het wetsvoorstel van € 9,90 tot en met € 10,88 per uur – bedraagt het voordeel € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers die tussen de 110% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen – dat is volgens het wetsvoorstel van € 10,89 tot en met € 11,87 per uur – bedraagt het voordeel € 0,51 per werknemer per uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Lage-inkomensvoordeel
    • Videocollege 8 minuten

    Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

Heeft u een vraag over Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar