Terugvragen BTW kan niet met creditfactuur

9 december 2015 Door redactie

Uw organisatie mag geen creditfactuur gebruiken voor het corrigeren van de BTW bij oninbare debiteuren. Corrigeren is alleen mogelijk door een afzonderlijk schriftelijk verzoek om teruggaaf bij de Belastingdienst in te dienen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

In deze zaak ging het om een BTW-ondernemer die zich bezighield met advertentieacquisitie. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurde de ondernemer een factuur met BTW. Bleef de betaling van de factuur uit, dan stuurde hij een herinnering. Mocht dat niet helpen, dan volgde er een aanmaning en ten slotte nam hij telefonisch contact op. Kreeg de ondernemer dan nog niet zijn geld, dan ging hij over tot opzegging van de overeenkomst en stuurde hij een creditfactuur met dezelfde datum als de oorspronkelijke factuur.

Feitelijk geen omzet

De Belastingdienst vond die afhandeling niet correct en legde een naheffingsaanslag BTW op. De ondernemer had de BTW namelijk schriftelijk moeten terugvragen volgens de fiscus. Hier was de ondernemer het niet mee eens. Hij stelde namelijk dat hij de BTW op de creditfacturen wel in mindering kon brengen in de BTW-aangifte. Feitelijk had hij namelijk geen omzet gedraaid, omdat de creditnota dezelfde datum kreeg en dus in hetzelfde belastingtijdvak werd teruggevraagd. De rechter ging daar niet in mee. Bij oninbare debiteuren moest de ondernemer een schriftelijk verzoek indienen om de BTW terug te krijgen. De ondernemer mocht dus geen creditfactuur gebruiken.  

Binnen één maand verzoek indienen

Uw organisatie kan alleen een creditfactuur gebruiken als de overeenkomst wordt ontbonden, minder wordt geleverd dan afgesproken of de prijs wordt verlaagd. Bij oninbare vorderingen moet uw organisatie binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin duidelijk is geworden dat de debiteur niet heeft en niet meer zal betalen een schriftelijk verzoek indienen voor teruggaaf van BTW. Met dit verzoek moet u ook bewijzen meesturen. De volgende gegevens moet u in ieder geval in het verzoek opnemen:

 • naam en adres van uw afnemer;
 • datum en nummer van de betreffende factuur;
 • het niet-betaalde factuurbedrag;
 • het bedrag aan BTW dat u terugvraagt.

Rechtbank Noord-Nederland, 17 maart 2015, ECLI (verkort): 1218

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • BTW berekenen bij betalingskorting?

  Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

 • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

  In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar