Werkkleding met te klein logo soms uniform

21 mei 2010 Door redactie

Ook als uw onderneming bedrijfskleding aan werknemers verstrekt met logo’s kleiner dan de vereiste 70 cm2 mag u deze kleding soms als onbelaste werkkleding aanmerken. Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in een uitspraak bevestigd dat dit het geval is als een buitenstaander de volledige outfit zou associëren met uw onderneming. Dan is er namelijk sprake van een uniform.

De werknemers van een fastfoodketen moesten tijdens hun werk verplicht petjes, polo's, broeken en riemen dragen die door de onderneming waren verstrekt. Op al deze kledingstukken was het logo van de werkgever aangebracht. Omdat de eigenaar van de fastfoodketen ervan uitging dat er sprake was van bedrijfskleding, droeg hij geen loonbelasting af over de waarde van de verstrekte kleding. Tijdens een boekenonderzoek bleek de inspecteur hier anders over te denken. Volgens hem was er geen sprake van werkkleding omdat de logo's te klein waren. Hij legde dan ook een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen op. Uiteindelijk kwam de zaak voor het gerechtshof, die de naheffingsaanslag deels ongedaan maakte.

Kleding management was te flets

De rechter associeerde een foto van het personeel in vol ornaat meteen met de fastfoodketen en oordeelde dan ook dat het ging om een uniform en dus van onbelaste werkkleding. Daarbij was nog van belang dat de werknemers verplicht waren tijdens het werk de hele outfit te dragen. De rechter handhaafde echter wel het deel van de naheffingsaanslag dat betrekking had op de verstrekte kleding aan het management. Mede omdat hun bedrijfskleding in neutrale kleuren was uitgevoerd, was er bij hen geen sprake van werkkleding. Dit was dus wel ten onrechte onbelast verstrekt.
Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617