Pas verbod op inhoudingen per 1 januari 2017

21 april 2016 Door redactie

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 2017. Daarnaast komt er een uitzondering op het verbod voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering van werknemers. Die mogen werkgevers dus wel rechtstreeks uit het nettoloon van werknemers betalen.

Onder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is elke werkgever verplicht om aan zijn werknemers minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon uit te betalen. Inhoudingen op dit netto-equivalent zouden per 1 januari – en later per 1 juli – 2016 verboden worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten het verbod nogmaals uit te stellen, dit keer tot 1 januari 2017. In de tussentijd vraagt hij advies aan de Raad van State om de Algemene maatregel van bestuur die de uitzonderingen op het verbod regelt, zo goed mogelijk vorm te geven.

Naast uitstel ook uitzonderingen

Veel werkgevers die voor werknemers rechtstreeks huur of zorgverzekeringspremie betalen, waren bang dat werknemers financieel in de problemen zouden komen door het verbod op inhoudingen op het minimumloon. Minister Asscher heeft hun bezwaren serieus genomen: huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering mogen wel ingehouden worden en rechtstreeks betaald worden. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden, zoals een maximumbedrag of een maximumpercentage van het wettelijk minimumloon. Voor huisvesting komt er mogelijk een kwaliteitseis, waardoor werkgevers alleen rechtstreeks kunnen betalen aan woningbouwcorporaties of private verhuurders met een bepaald certificaat.

Extra uitzonderingen voor arbeidsbeperkten

Voor arbeidsbeperkte werknemers – zoals werknemers in de sociale werkvoorziening – gaan nog meer uitzonderingen gelden. Werkgevers mogen voor hen niet alleen huisvestingskosten en de zorgverzekeringspremie, maar ook kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke en waterschapsbelastingen inhouden en rechtstreeks betalen. Daarnaast geldt er voor deze groep werknemers geen maximumbedrag of -percentage. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

  • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
    • Videocollege 6 minuten

    Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar