Richtlijn werken met straling

28 mei 2010 Door redactie

Een werkgever moet werknemers beschermen tegen een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Maar al tijden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarvoor een richtlijn opgesteld. Wel zijn de regels aangepast aan Europese regelgeving. Deze nieuwe regels zijn ingegaan op 27 april 2010.

De richtlijn verdeelt apparatuur in een aantal categorieën. Voor categorie 1 hoeft u de werkplek in principe niet aan te passen. Hieronder vallen bijvoorbeeld mobiele telefoons, computers, draadloze netwerken, maar ook elektrisch handgereedschap. Volgens de richtlijn kunt u er in een kantooromgeving vanuit gaan dat de normen niet worden overschreden.

Afstand houden

Daarnaast zijn er nog de categorieën 2a, 2b en 3. Voor 2a moet u personeel instrueren om afstand te houden. Denk aan bepaalde laswerkzaamheden. Voor apparatuur in 2b moeten werkgevers de bron afschermen, een hekwerk of waarschuwingsborden plaatsen. Denk onder andere aan medische apparatuur als MRI-scans. Apparatuur zoals een zendmast valt in categorie 3. Bij deze categorie zijn uitgebreide maatregelen nodig. U vindt de richtlijnen op de site van het ministerie van SZW.

Proefabonnement Arbo Rendement