Nieuw winstmodel accountants gaat in per 2018

15 september 2016 Door redactie

Per 1 juli 2017 moeten accountantsorganisaties beschikken over een inventarisatie van eventuele negatieve prikkels in hun winstmodel. Op basis van dit document moet een accountantsorganisatie voor 1 januari 2018 een transitieplan opstellen voor een herziening van het winstmodel.

Het rapport ‘In het publiek belang’ heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zich heeft verdiept in het winstmodel dat accountantsorganisaties hanteren. Dit model houdt in dat toetredende partners een vooraf vastgestelde geldsom inleggen om een aandeel te krijgen in de accountantsorganisatie. Dit model moet door de NBA geleidelijk worden uitgefaseerd. Een accountantsorganisatie is alleen verplicht om haar winstmodel te herzien als er geen controlewerkzaamheden (tool) verricht worden voor organisaties met een openbaar belang, dit zijn de zogenoemde niet-oob-accountantsorganisaties.

Er is geen blauwdruk gemaakt

Uit onderzoek van de NBA, onder 400 accountantsorganisaties, blijkt dat 70% van de ondervraagden op dit moment beschikt over een winstmodel dat volgens de nieuwe richtlijnen herzien moet worden. Slechts 25% van de ondervraagden geeft aan nog nooit gewerkt te hebben met een winstmodel. De overige 5% van de ondervraagden heeft onlangs het winstmodel afgeschaft. De hiervoor genoemde percentages zijn in het onderstaande diagram verwerkt. Hoe de accountantsorganisatie die de jaarrekening (tool) van uw organisatie controleert haar winstmodel uitfaseert, is maatwerk. De NBA heeft aangegeven dat zij hier bewust geen blauwdruk voor maakt, maar er zijn wel oplossingsrichtingen (tool) gepubliceerd die de betreffende accountantsorganisaties de goede richting op wijzen. 

winstmodel.JPG

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Het jaarrekeningregime bepalen
    • Videocollege 6 minuten

    Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing...

Heeft u een vraag over Jaarverslag en jaarrekening?

Hans van der Ven

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar