Verruiming van het begrip bouwterrein

20 september 2016 Door redactie

Als uw organisatie in het bezit is van onbebouwd terrein dat u wilt leveren aan een andere partij, is dat belast met BTW als het gedefinieerd kan worden als bouwterrein. Het kabinet wil de definitie van het begrip bouwterrein verruimen.

 Als uw organisatie een bouwterrein levert aan een andere partij, is de levering van het bouwterrein belast met BTW (tool). Vaak is het echter onduidelijk wanneer er precies sprake is van een bouwterrein. Naar aanleiding van een eerder arrest ziet het kabinet zich genoodzaakt de definitie voor het begrip bouwterrein te verruimen. De huidige wet definieert het begrip bouwterrein als onbebouwde grond:

 • waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden;
 • waarvoor voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
 • in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
 • waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Ook intentie belangrijk bij definitie bouwterrein

Als aan één van deze eisen wordt voldaan, is er al sprake van een bouwterrein. Het Europese Hof van Justitie heeft daar nog een extra bepaling aan toegevoegd, namelijk dat ook de intentie van de kopende organisaties van belang is. De huidige wetgeving houdt geen rekening met deze intentie waardoor een aantal terreinen niet onder de definitie van bouwterrein vallen en de levering vrijgesteld is van BTW.

Levering bouwgrond belast met BTW  

Het kabinet stelt voor om de wet zo aan te passen dat ook met de intentie van de koper rekening wordt gehouden. Belastingplichtigen kunnen zich dan beroepen op de BTW-richtlijn en uitgaan van de ruimere definitie van een bouwterrein. Levering is dan wel belast met BTW. Daarmee is dan ook de richtlijn van de Europese Unie volledig en correct geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

 

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • BTW berekenen bij betalingskorting?

  Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

 • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

  In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar