Instemmingsrecht OR: privacy werknemers

14 oktober 2016 Door redactie

De ondernemingsraad heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van iedere regeling binnen de organisatie die betrekking heeft op de privacy van werknemers.

De werkgever ontkomt er niet aan om bepaalde personeelsgegevens te registreren. Denk bijvoorbeeld aan personeelsdossiers, personeelsvolgsystemen en ziekteverzuimregistratie. Regels daarvoor zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bepaalde gegevensverzamelingen moet hij aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), deze zijn terug te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.  De AP geeft advies en helpt de ondernemingsraad een handje, bijvoorbeeld via de checklist ‘Privacy voor ondernemingsraden’ (pdf).

Extra voorzichtig met medische gegevens

Een bestuurder hoort speciale aandacht te schenken aan medische gegevens. Pas als de werknemer toestemming geeft, mag medische informatie worden gedeeld tussen werkgever, bedrijfsarts (die een medisch beroepsgeheim heeft), arbodienst en verzekeringsmaatschappij. Privacygevoelige informatie die de werknemer vrijwillig geeft (zoals de aard van de ziekte, behandeling, medicatie), mag niet zomaar worden vastgelegd binnen een organisatie. Deze strenge regels gelden ook voor godsdienst, culturele achtergrond en seksuele voorkeur.

Werknemers weten van het privacybeleid

De wetgever hecht veel belang aan de bescherming van privacy. Een ondernemingsraad heeft volgens artikel 27 lid 1k van de (WOR) dan ook instemmingsrecht op elke regeling die te maken heeft met het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van werknemers.  Een ondernemingsraad doet er goed aan om de bestuurder voor te stellen een algemene regeling op te stellen over het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar