Handboek Loonheffingen oktober 2016 met register

13 oktober 2016 Door redactie

Elk kwartaal publiceert de Belastingdienst een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen. De versie van oktober 2016 staat inmiddels online. Hierin zijn enkele fouten gecorrigeerd en is verouderde informatie weggehaald.

Door het versiebeheer dat voorin de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2016  staat, kunt u precies zien welke wijzigingen er tot 1 oktober 2016 zijn doorgevoerd. Deze pdf kwam later dan verwacht. Ten opzichte van de vorige versie is de grootste wijziging dat de informatie over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen is door informatie over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). In de online versie van het Handboek Loonheffingen – die continu wordt bijgewerkt – was die wijziging in juli, kort na het verschijnen van de vorige pdf, al doorgevoerd.

Identificatieplicht en arboverklaring

In de nieuwe versie van het Handboek is de identificatieplicht bij indiensttreding nader verklaard. In de oktoberversie staat welke gegevens op de kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe werknemer moeten staan en dat de kopie van het identiteitsbewijs goed leesbaar moet zijn. Daarnaast moet er volgens de nieuwste versie van het Handboek Loonheffingen andere informatie over de vakantiebijslag staan dan in de vorige versie en is voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) informatie over de arboverklaring  toegevoegd.

Alfabetisch trefwoordenregister voor snel zoeken                 

Rendement heeft aan de nieuwe pdf ook weer een alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. U kunt de nieuwe versie van Handboek Loonheffingen 2016 inclusief register (tool) nu downloaden.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Handboek Loonheffingen?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar