Instemming OR: conflict vreedzaam oplossen

11 november 2016 Door redactie

De OR heeft over dertien onderwerpen instemmingsrecht en elk onderwerp heeft weer betrekking op een veelvoud aan bedrijfsregels. Vanwege het instemmingsrecht moeten de bestuurder en OR er samen uitkomen. En dat leidt wel eens tot een conflict. Hoe komen de partijen tot een vreedzame oplossing?

Een goede relatie tussen ondernemingsraad en bestuurder (tools) vergemakkelijkt het samenwerken, maar soms moet een OR bepaalde plannen in het belang van de achterban een halt toeroepen. Bij een conflict over het instemmingsrecht (tools) kan een ondernemingsraad mediation (tool) voorstellen. Onder toeziend oog van een derde, neutrale partij zoeken de partijen naar een werkbare oplossing. Voorwaarden zijn dat beide partijen er samen uit willen komen en dat ze het eens zijn over wie er gaat bemiddelen.

De bedrijfscommissie bemiddelt bij een conflict

Als mediation niet tot een oplossing leidt of niet de juiste manier is om het conflict aan te pakken, kan de bedrijfscommissie uitkomst bieden. De bedrijfscommissie geeft een niet-bindend advies. Dat betekent dat de bestuurder en de ondernemingsraad zich niet aan de uitkomst hoeven te houden. Toch biedt het inschakelen van de bedrijfscommissie veel voordelen:

 • Er bestaan drie bedrijfscommissies – Markt I voor de commerciële sector, Markt II voor de sociaal-culturele sectoren en zorg en welzijn en Overheid – waardoor de zaak beoordeeld wordt door een commissie die inhoudelijk bekend is met de sector waarvoor zij is ingesteld;
 • de bedrijfscommissie heeft juridische kennis in huis van de WOR en aanverwante wet- en regelgeving;
 • het doel van de procedure is tot een duurzame oplossing komen, zodat de medezeggenschap weer goed kan worden voortgezet;
 • als het de commissie niet lukt om tot een goede oplossing te komen via bemiddeling, geeft zij een juridisch oordeel;
 • de procedure is informeel, de-escalerend, efficiënt en laagdrempelig;
 • er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de bedrijfscommissie. 

De kantonrechter geeft een bindend oordeel

Hebben de bestuurder en OR behoefte aan een bindend oordeel over het conflict, dan kunnen zij de stap naar de bedrijfscommissie overslaan en direct naar de kantonrechter stappen. Let op: dit neemt vaak maanden in beslag en zet de onderlinge relatie op scherp.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemmingsrecht OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure

Proefabonnement OR Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Instemmingsrecht van de OR
  • Videocollege 11 minuten

  Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar