Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure

18 november 2016 Door redactie

Een bestuurder die de ondernemingsraad niet om instemming vraagt op instemmingsplichtige onderwerpen, overtreedt de wet. Alhoewel het niet bevorderlijk is voor de relatie, kan de OR in zo’n geval een beroepsprocedure starten.

Soms vraagt een bestuurder onterecht geen instemming aan de OR of negeert hij de negatieve instemming van de ondernemingsraad en voert hij zijn plan gewoon uit. In beide gevallen kan de OR het besluit nietig verklaren via de rechter. De OR laat de werknemers weten dat ze zich niet hoeven te houden aan de gevolgen van het besluit van de bestuurder. Een slimme OR weegt de personeelsbelangen af tegen het belang van een goede samenwerking met de bestuurder (tool).

De kantonrechter velt een oordeel

Als de ondernemingsraad en bestuurder in een conflict verzeild raken, kan mediation of bemiddeling van de bedrijfscommissie uitkomst bieden. Als de bestuurder en OR één van deze of beide trajecten zonder succes hebben doorlopen of niet zien zitten, kan één van de twee naar de kantonrechter stappen. Voor de bestuurder is het de enige (legale) mogelijkheid om onder een niet verkregen instemming uit te komen; de rechter kan namelijk vervangende instemming verlenen. Beide partijen kunnen tegen de uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. De bestuurder betaalt in alle gevallen de proceskosten.

Aanleiding voor het starten van een beroepsprocedure

Een ondernemingsraad of bestuurder kan een beroepsprocedure (tool) vanwege het instemmingsrecht (tools) starten vanwege één van de volgende aanleidingen:

  • er is een meningsverschil over of iets instemmingsplichtig is of niet;
  • de bestuurder negeert het besluit van de OR of PVT om geen instemming te verlenen;
  • de bestuurder is het niet eens met de schriftelijke nietigverklaring van de OR of PVT;
  • de bestuurder negeert een schriftelijke nietigverklaring van de OR of PVT en voert zijn besluit toch uit. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemmingsrecht OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemming OR: conflict vreedzaam oplossen

Bijlagen bij dit bericht

Proefabonnement OR Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar