Klachtenregeling bedrijfsarts in Arbobesluit

8 december 2016 Door redactie

De bedrijfsarts moet met ingang van de vernieuwde Arbowet verplicht een klachtenregeling hebben. Een uitwerking van deze wetsbepaling komt terecht in het Arbobesluit. Voordat de regels worden doorgevoerd, kunt u uw mening geven in een internetconsultatie.

Gecertificeerde arbodiensten waren al verplicht om een klachtenregeling te hebben en met het ingaan van de wetswijzing (tool) – vermoedelijk op 1 juli 2017 – moeten  ook bedrijfsartsen die niet bij een arbodienst werken, over een klachtenregeling beschikken. Daarmee wil minister Asscher de kwaliteit van de dienstverlening van bedrijfsartsen op hetzelfde niveau brengen als dat van gecertificeerde arbodiensten.

Klachtenprocedure geeft werknemer duidelijkheid

De klachtenprocedure van de bedrijfsarts moet bekend zijn bij werknemers en legt uit hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van een klacht verloopt. Ook staat erin hoe een beslissing wordt genomen. Tot slot bevat de regeling een verzekering dat als die beslissing leidt tot eventuele maatregelen, de bedrijfsarts die maatregelen zal treffen. De bedrijfsarts waarover de werknemer klaagt, is niet betrokken bij de behandeling van de klacht.

Werkgever kan geen klacht indienen over bedrijfsarts

Alleen een werknemer kan een klacht indienen. De werkgever heeft namelijk een contract afgesloten met de arbodienst of bedrijfsarts en dat biedt hem genoeg mogelijkheden om actie te ondernemen bij een klacht. Het staat een werknemer nog steeds vrij om direct naar het medisch tuchtcollege te stappen of een schadevergoeding te eisen via een rechtszaak. In 2020 worden deze klachtenprocedure en het recht op een second opinion – waarover u ook uw mening kunt geven in de internetconsultatie – geëvalueerd.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar