Belastingdienst moet bloeden als ze niet hoort

10 januari 2017 Door redactie

Als de inspecteur een belastingplichtige niet de gelegenheid heeft gegeven om gehoord te worden en deze daardoor benadeeld is, kan hij het bezwaarschrift niet afwijzen. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een onderneming die bezwaar had aangetekend tegen een aantal naheffingsaanslagen en verzocht had om gehoord te worden. Op 30 april 2015 ging de onderneming in beroep (tool) omdat er niet tijdig was beslist op de bezwaren. De rechter gaf op 24 juni aan dat de fiscus binnen twee weken moest beslissen. Daarop verzocht de onderneming op 25 juni weer om inzage in de stukken en om gehoord te worden. De inspecteur nam op 30 juni contact op en gaf aan dat hij tot en met 6 juli het hoorgesprek kon voeren, anders waren de twee weken van de rechter voorbij. De belanghebbende gaf op 2 juli aan dat hij die datum niet ging redden; de reactietijd was te kort. De inspecteur wees de bezwaren op 7 juli af. Vervolgens ging de belanghebbende in beroep tegen deze afwijzing.

Geen afwijzing bezwaar bij benadeling

De rechter gaf aan dat als er sprake was van benadeling van de belanghebbende doordat hij niet gehoord was, de inspecteur het bezwaar niet mag afwijzen. Dit geldt ook als er een uitspraak ligt dat de inspecteur binnen twee weken uitspraak moet doen op de bezwaren. De inspecteur moet de belanghebbende dus eerst horen en dan pas (opnieuw) uitspraak op bezwaar doen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 oktober 2016, ECLI (verkort): 6654

Proefabonnement Fiscaal Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

  • Kan ik de bijtelling ongedaan maken?

    Eén van onze werknemers heeft een auto van de zaak waarvoor wij bijtelling toepassen in verband met privégebruik. Achteraf blijkt dat hij minder dan vijfhonderd...

  • Hoe moet ik de bijtelling terugdraaien?

    We passen voor werknemers met een auto van de zaak de bijtelling toe in verband met privégebruik. Nu blijkt dat één werknemer in de praktijk minder...

  • Mag bijtelling worden teruggedraaid?

    Sommige van mijn werknemers hebben een auto van de zaak. In verband met privégebruik passen we de bijtelling toe. Nu blijkt dat één van de werknemers...

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bezwaar en beroep?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar