Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

24 januari 2017 Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De invoering van de vernieuwde Arbowet is twee keer uitgesteld; het wetsvoorstel zal nu definitief in werking treden op 1 juli 2017.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet (tool). Het wetsvoorstel is gedaan om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Ook moeten betrokkenen nauwer samenwerken als het gaat om verzuimpreventie in organisaties. De gewijzigde Arbowet regelt dat de bedrijfsarts hierbij nadrukkelijker een adviserende rol gaat spelen. Het advies van de SER 'Betere zorg voor werkenden' (pdf) over de veranderende arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid vormt het uitgangspunt voor het wetsvoorstel.

Wijzigingen voor verbetering arbodienstverlening

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 in werking. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet- en regelgeving voor ondernemers
    • Videocollege 29 minuten

    De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar