S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

6 februari 2017 Door redactie

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe beleidsregel die is opgesteld door minister Kamp van Economische Zaken, maar dit vereist wel een administratieve voorbereiding.

Met de S&O-verklaring kan een S&O-inhoudingsplichtige in het kalenderjaar 2017 via de aangifte loonheffingen weer een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseren. Aanvragen om toepassing van de S&O-afdrachtvermindering kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend met een maximum van drie per kalenderjaar. Door deze limiet kan het voorkomen dat een S&O-verklaring (tool) als gevolg van organisatorische wijzigingen, achteraf gezien door de verkeerde organisatie is aangevraagd. Maar u kunt de S&O-verklaring nog wel overdragen aan een andere organisatie. In de beleidsregels die voor deze overdrachten zijn opgesteld, is vastgelegd dat de overnemende S&O-inhoudingsplichtige een omzettingsverzoek moet indienen bij het ministerie van Economische Zaken. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het omzettingsverzoek.

Voorwaarden om de S&O-verklaring over te mogen dragen

De minister keurt een omzettingsverzoek onder andere goed als:

  • er sinds het tijdstip van afgifte van de S&O-verklaring niet meer dan vijf jaren zijn verstreken;
  • de S&O-verklaring betrekking heeft op een periode die valt binnen het kalenderjaar 2016 of een later kalenderjaar;
  • er sprake is van een fusie of splitsing;
  • de overnemende S&O-inhoudingsplichtige geen S&O-verklaringen heeft ontvangen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde periode als het omzettingsverzoek;
  • de overnemende S&O-inhoudingsplichtige kan aantonen dat deze organisatie de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden heeft verricht en, indien van toepassing, kosten en uitgaven heeft gemaakt voor zaken waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven.

Stel uw vraag over de S&O-verklaring aan de adviesdesk

Op Rendement.nl vindt u veel informatie over de Afdrachtvermindering S&O. Voor meer informatie over deze regeling kunt u onder andere de onderstaande tools raadplegen:

Mochten bovenstaande links uw vraag over de S&O-verklaring niet beantwoorden, stel dan vandaag nog uw vraag aan één van onze adviseurs van de adviesdesk. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is het ESF?

    Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de welvaartsverschillen tussen regio’s en lidstaten van de Europese Unie te verkleinen. Om dit doel te bereiken,...

Heeft u een vraag over Subsidie?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar