Regeling gratis VOG is effectief

8 februari 2017 Door redactie

Organisaties zijn positief over de regeling voor het gratis aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Uit de evaluatie van de gratis VOG blijkt dat de regeling effectief werkt, organisaties zijn namelijk actief bezig met het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Toch zijn er ook nog wat verbeterpunten. Dit heeft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie recent laten weten.

In 2016 zijn er ongeveer 83.000 gratis VOG’s verstrekt. De evaluatie (pdf) van de regeling laat zien dat de meeste onderzochte organisaties een gedegen preventie- en integriteitsbeleid voeren. De gratis VOG maakt onderdeel uit van dat beleid en helpt om in gesprek te gaan over dit onderwerp. Over het algemeen zijn de organisaties positief over de regeling en het aanvraagproces. Toch zijn er ook enkele punten van verbetering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van meerdere digitale VOG’s per keer, het weergeven van de status van de aanvraag, verbetering van de website en vermelding van deelname op de website van de organisatie.

Communicatie verbeteren

De staatssecretaris gaat de regeling structureel verankeren en zal daarbij deze verbeterpunten meenemen. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat nog niet alle organisaties bekend zijn met de regeling. Om dat te verbeteren gaat de staatssecretaris de communicatie richting gemeenten intensiveren. Hij gaat ook overleggen met NOC*NSF, Vereniging NOV en het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) over de verbetering van de communicatie.

Bredere doelgroep voor gratis VOG

In deze evaluatie is geen aandacht besteed aan het verbreden van de toepassing van de gratis VOG. Recent heeft de Tweede Kamer wel een motie aangehouden die moet regelen dat de gratis VOG openstaat voor een bredere doelgroep. Zo vallen organisaties die werken met mensen met een psychische of fysieke beperking en ouderen nu nog buiten deze regeling. Hierdoor blijft er voor deze organisaties minder over voor bijvoorbeeld het opleidingsbudget of de waardering van vrijwilligers. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar