Negeren is erger dan pesten op de werkvloer

16 februari 2017 Door redactie

Negeren heeft een grotere impact op werknemers dan pesten. Werknemers die worden genegeerd, zeggen vaker hun baan op dan gepeste werknemers. Bovendien hebben zij meer problemen met hun gezondheid.

Toch denken werknemers dat buitensluiting psychisch minder schadelijk is dan pesten. Werknemers vinden het waarschijnlijker dat er binnen hun organisatie maatregelen tegen pesten worden opgenomen in een bedrijfsreglement dan maatregelen tegen buitensluiting en negeren. Uit onderzoek blijkt dat werknemers buitensluiting sterker relateren aan het gevoel van ergens thuis horen. Genegeerd worden door collega’s wordt als erger ervaren dan negatieve aandacht in de vorm van pesten.

Pesten en negeren zijn vormen van PSA

Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) . Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

 • grapjes maken over de rug van een ander;
 • nare opmerkingen maken;
 • beledigen of uitschelden;
 • in het bijzijn van anderen iemand terechtwijzen;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • beschadigen van eigendommen;
 • negeren of iemand bewust in een sociaal isolement plaatsen.

Pesten kan zware gevolgen hebben. Een gepeste werknemers kan vrijwel direct psychosomatische klachten ervaren, zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid. Op de lange termijn kan pesten leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom en arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om aandacht te besteden aan PSA (tools). Abonnees van Arbo Rendement lezen meer over pesten op de werkvloer in Arbo Rendement 2-2017 dat op 28 februari 2017 verschijnt.

Proefabonnement Arbo Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

  Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus...

 • Waarom valt discriminatie onder PSA?

  Discriminatie op de werkvloer veroorzaakt dezelfde psychosociale klachten als agressie/geweld, pesten en seksuele intimidatie. Ook vereist discriminatie ongeveer dezelfde...

 • Hoe moet u arborisico’s aanpakken?

  De arbeidshygiënische strategie is maatgevend voor alle maatregelen die een werkgever moet nemen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen. De aanpak...

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Discriminatie signaleren op de werkvloer
  • Videocollege 12 minuten

  Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te...

Heeft u een vraag over PSA?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar