Per 1 juli 2017 nieuwe eisen aan arbocontract

7 maart 2017 Door redactie

Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke vereisten voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Hoewel er voor lopende contracten een overgangsrecht van een jaar geldt, is het verstandig om het contract met de arbodienstverlener alvast onder de loep te nemen.

Over een paar maanden gaan een aantal belangrijke wijzigingen van de Arbowet (tool) in. Eén van de belangrijkste punten uit de vernieuwde Arbowet is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) moet voldoen. Een groot deel van deze eisen zijn de wettelijke taken waarbij een werkgever zich op dit moment al moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener. Er komen echter ook nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Zo moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om de bedrijfsarts preventief (dus voordat er sprake is van verzuim) en op eigen initiatief te consulteren. Daarnaast krijgen werknemers recht om een second opinion te laten verrichten door een andere bedrijfsarts.

Aanvullende eisen aan arbocontract in de cao

Een werkgever kan natuurlijk altijd meer afspreken in het arbocontract dan alleen de wettelijke vereisten. Voor een preventieve aanpak, duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap is meestal meer nodig dan het minimum. Ook kunnen in de cao aanvullende eisen zijn opgenomen waaraan het arbocontract moet voldoen.

Overgangsrecht van een jaar

Alle contracten die worden afgesloten op of na 1 juli 2017 moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten. Als bestaande contracten met de arbodienstverlener niet aan de wettelijke vereisten voldoen, krijgt de werkgever één jaar de tijd (dus tot 1 juli 2018) om dit aan te (laten) passen. Dit kan door een aanvulling te maken op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Houd er rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft op het contract met de arbodienst.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet- en regelgeving voor ondernemers
    • Videocollege 29 minuten

    De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Gert-Jan van Bodegraven

HRM Adviseur

Visser & Visser
Adviseur is nu beschikbaar