Nog even geduld voor minimumloon opdrachtnemer

29 maart 2017 Door redactie

Binnenkort moeten werkgevers medewerkers die op basis van een overeenkomst van opdracht werken, minstens het wettelijk minimumloon betalen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat dat regelt en met een motie die de doelgroep van het minimumloon uitbreidt.

Op dit moment staat het opdrachtgevers nog helemaal vrij om met een opdrachtnemer een tarief af te spreken. Daar komt binnenkort verandering in: de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gaat dan niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO). Het bekendste voorbeeld zijn de opdrachtnemers die pakketten bezorgen voor postbedrijven.

Ook minimumloon voor aannemers en artiesten

In de motie die de Eerste Kamer heeft aangenomen (pdf) staat dat de WML straks niet alleen moet gelden voor werknemers en opdrachtnemers die werken op basis van een OVO, maar ook voor andere opdrachtnemers. Aannemers van werk en artiesten zouden daardoor ook minimaal het minimumloon per uur (tool) betaald moeten krijgen. Ook zou de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en thuiswerkers volgens de motie weer verplicht moeten worden.

Inwerkingtreding duurt nog even

Het laatste punt uit de motie gaat om ondernemers in de fiscale zin. Zij gaan niet onder de WML vallen. De motie schrijft voor dat het voor opdrachtgevers eenvoudiger moet worden om te verifiëren dat zij met een ondernemer te maken hebben.
Het wetsvoorstel (pdf) en de bijbehorende motie treden nog niet meteen in werking. Er is namelijk sprake van uitgestelde inwerkingtreding. Die houdt in dat de wijzigingen pas zes maanden na de publicatie in het Staatsblad van kracht worden. Opdrachtgevers hebben dus nog even de tijd om zich erop voor te bereiden. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

 • Wet aanpak schijnconstructies
  • Videocollege 12 minuten

  De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

 • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
  • Videocollege 6 minuten

  Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar