Ook na twee jaar nog meewerken aan re-integratie

20 april 2017 Door redactie

Als een werknemer al meer dan twee jaar ziek is en passende arbeid verricht, moet de werkgever blijven meewerken aan die re-integratie. Dat is ook het geval als hij een ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte heeft ingediend bij UWV.

Uw organisatie moet een werknemer die passende arbeid (tool) verricht tijdens zijn re-integratie, toestaan die arbeid te blijven verrichten zolang de arbeidsovereenkomst niet ontbonden is vanwege langdurige ziekte. In die periode moet de werkgever het loon van de werknemer ook blijven doorbetalen. Dat blijkt uit een recente rechtszaak bij de kantonrechter in Arnhem.

Werkgever weigert passende arbeid

In deze zaak had een werkneemster na een eerdere periode van ziekte nog 21,85 contracturen per week. Die uren kreeg zij gedurende twee jaar doorbetaald. Tijdens deze loondoorbetalingsperiode ging zij voor 15 uur per week aan de slag in haar eigen functie, met aangepaste werktijden. Na de twee jaar loondoorbetalingsplicht gaf de werkneemster aan dat zij graag deze passende arbeid wilde blijven verrichten, maar haar werkgever weigerde dat. Hij stopte ook haar loonbetaling en vroeg bij UWV een ontslagvergunning wegens langdurige ziekte aan.

Re-integratie en loon blijven verplicht

De werkneemster vorderde bij de rechtbank een doorbetaling van haar loon voor de 15 arbeidsuren per week. Ze wilde bovendien dat de werkgever haar in de gelegenheid zou stellen om de passende arbeid weer te verrichten. De rechter gaf haar gelijk: zolang het arbeidscontract niet is ontbonden, moet de werkgever blijven meewerken aan de re-integratie (tools) van de werkneemster en haar betalen voor de arbeid die zij verricht.
Rechtbank Gelderland, 14 februari 2017, ECLI (verkort): 2091

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim en re-integratie?

Marius Winter

Outplacement adviseur

NextJob Outplacement
Adviseur is nu beschikbaar