Voorkom boete bij geen reactie uitstelaanvraag

4 mei 2017 Door redactie

Als een belastingplichtige uitstel voor het doen van zijn aangifte aanvraagt, maar de inspecteur hier niet op reageert, moet hij toch aangifte doen anders kan hij een boete opgelegd krijgen. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een bv die een verzuimboete (tool) kreeg opgelegd omdat ze geen aangifte voor de vennootschapsbelasting (VPB, tool) had gedaan. De bv gaf als reden voor het niet doen van de aangifte aan dat zij door een boekenonderzoek de hoogte van de BTW-schuld niet wist en dat daardoor de winst niet vastgesteld kon worden. Ze had ook een verzoek om bijzonder uitstel gedaan. Hierop had de inspecteur niet gereageerd. De bv was er echter vanuit gegaan dat dit uitstel van rechtswege verleend zou worden.

Boekenonderzoek geen reden niet doen aangifte

De rechter gaf aan dat het boekenonderzoek (tool) niet als reden kon worden aangevoerd waarom er geen aangifte VPB gedaan zou zijn. De bv had ondanks het niet bekend zijn van de BTW-schuld gewoon aangifte kunnen doen. De verzuimboete bleef dus gehandhaafd. Dit zou alleen anders zijn geweest als er sprake was van afwezigheid van alle schuld (avas), maar daar was hier geen sprake van.
Rechtbank Gelderland, 25 april 2017, ECLI (verkort): 2317

Proefabonnement Fiscaal Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Identificatieplicht
    • Videocollege 6 minuten

    De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht...

Heeft u een vraag over Boetes?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar